آثار شركت كنندگان حقوقي
  باغ بازار  تاريخ: 4 آبان 1390   بازديدها: 2925

  1.مهندسين مشاور تامر

  كد ثبت نام:3119 - كد حفاظتي مسابقه:148

  1)الهام امامي-كارشناس ارشد معماري

  2)ريحانه شاطرزاده يزدي- كارشناس ارشد معماري

  3)احسان يزدان فر- كارشناس ارشد معماري

  4)سعيده دائم الخدمه-كارشناس معماري

  1-2-3

  2.مهندسين مشاور آرنا پويش شرق

  كد ثبت نام:3122 - كد حفاظتي مسابقه:349

  1)كياوش قزويني-كارشناس ارشد معماري

  2)منصور منصفي-كارشناس معماري

  3)سميه پورمحمدي-كارشناس معماري

  4)اكرم دهقان-كارشناس معماري

  1-2-3-4-5-6-7

  3. مهندسین مشاور فرا فرم اثر(برتر)

  كد ثبت نام: 3131 - كد حفاظتي مسابقه: 205

  مدير پروژه: زهرا عبداللهی

  طراحان:

  1) راحله اختراعی-كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد مشهد

  2) سیده سارا حسین پور- كارشناسي معماري دانشگاه آزاد مشهد

  3) الهام روحی 4) مهسا وطن خواه 5) علی وجدانی 6) سمیرا مومنی

  1-2-3-4

  3. مهندسين مشاور پژوهش معماري و شهرسازي

  كد ثبت نام:3150 - كد حفاظتي مسابقه:327

   1)علي نيكو صفت- كارشناس ارشد معماري

  2)صنم فغفورنژاد- كارشناس معماري

  3)ايمان مديري- كارشناس معماري

  4)لاله دهقان- كارشناس معماري

  1-2-3-4-5-6

  4. مهندسين مشاور نگار شهر كاسپين

  كد ثبت نام:3158 - كد حفاظتي مسابقه:211

  1)محمد حاجي سليم 2)محمد عسگري 3)مجيد پورشريفي

  1-2-3-4-5-6-7

  5. مهندسین مشاور نوین نقش پنام(برتر)

  كد ثبت نام: 3192  - كد حفاظتي مسابقه: 282

  1) آرزو احدی اخلاقی کارشناس معماری

  2) فریدون زارع بیدکی- کارشناس ارشد معماری

  3) احسان عباسپور بایگی- کارشناس ارشد معماری

  4) مهدی فیوجی- کارشناس ارشد معماری

  1-2-3-4-5-6

  6. مهندسين مشاور هفت شهر آريا

  كد ثبت نام:3250 - كد حفاظتي مسابقه:210

  1)مهرداد هاشم زاده همايوني-كارشناس ارشد معماري و كارشناس ارشد طراحي شهري

  2)امير افغان حاجي عباسي- كارشناس ارشد معماري

  3)فاطمه نيك زارع 4)مجيد ارجمندي

  1-2-3-4-5-6

  7. مهندسين مشاور سازه پرداس

  كد ثبت نام:3261 - كد حفاظتي مسابقه:331

  1)مهدي عباسي مقدم- كارشناس معماري

  2)گلنار احمدي- كارشناس معماري

  3)مهدا جعفري فر- كارشناس معماري

  1-2-3-4-5-6-7

  8.مهندسین مشاور اساس شهر شرق(برتر)

  كد ثبت نام: 3425 - كد حفاظتي مسابقه: 341

  1) شهاب عباس زاده- دکتری تخصصی معماری

  2) الهام ریحانی- کارشناس معماری

  3) ملیحه فرش قوی فکر- کارشناس معماری

  4) رفیعه مصباح موسوی- کارشناس معماری

  5) نیلوفر رستگار- كارشناس شهرسازی

  6) فهیمه باقری- كارشناس معماری

  1-2-3-4-6-6-7

  9.مهندسین مشاور آرکا آسوشاتی(ايتاليا) (برتر)

  كد ثبت نام: 3435 - كد حفاظتي مسابقه: 230

  مژده میمنت- کارشناس معماری

  1-2-3-4-5

  10. مهندسین مشاور فرزاد فلسفی و همکاران(برتر)

  كد ثبت نام: 3581  - كد حفاظتي مسابقه: 176

  1) فرزاد فلسفی 2) بنفشه اسفندیاری 3) سیدجلال مرعشی

  1-2-3-4-5-6

  11. مهندسين مشاور برسو نشان

  كد ثبت نام:3582 - كد حفاظتي مسابقه:319

  1)شروين حسيني 2)حميدرضا زارعيان 3)اشكان شهدادي 4)سيمين ترابي

  1-2-3

  12. مهندسین مشاور جوان نقش دای(برتر)

  كد ثبت نام: 3620  - كد حفاظتي مسابقه: 314

  1) حسن اسلامی مقدم بشرویه

  2) محسن عربخانی- کارشناس معماری

  3) علی الداغی کارشناس معماری

  1-2-3-4

  13. مهندسین مشاور بن داد سازه گویا(برتر)

  كد ثبت نام: 3645  - كد حفاظتي مسابقه: 343

  1) سمیه سادات ابوالقاسم حسینی- کارشناس ارشد معماری

  2) اکبر دبستانی- کارشناس معماری و کارشناس ارشد معماری داخلی

  1-2-3-4-5-6

  14. مهندسین مشاور نظرگاه نور(برتر)

  كد ثبت نام: 3646  - كد حفاظتي مسابقه: 201

  1) صالحه بخارائی- دانشجوی دکتراي معماري

  2) محمود خلیلی- کارشناس ارشد معماری

  3) سیده سولماز راستجو- کارشناس ارشد معماری

  4) عباس صرامی- کارشناس ارشد معماري

  5) مجید ادب- کارشناس ارشد معماري

  1-2-3-4-5-6-7

  15. گوهر پنهان معماري

  كد ثبت نام:3713 - كد حفاظتي مسابقه:175

  1)محمد رسائي 2)حسين باي 3)حسين حقيقي

  1-2-3-4-5-6-7

  16. كهن طرح ابنيه

  كد ثبت نام:3718 - كد حفاظتي مسابقه:259

  1)فرامرز ستاري اردبيلي- كارشناس ارشد معماري

  2)الهام جهانديده نيك- كارشناس معماري

  3)نسيم فرشبافي- كارشناس معماري

  4)پريسا كفاشي عبداللهي- كارشناس معماري

  1-2

  17. مهندسين مشاور مركز ايده هاي مدرن

  كد ثبت نام:3741 - كد حفاظتي مسابقه:158

  1)محمد كازروني 2)هادي صالحي 3)سارا رضايي 4)حامد حمزه 5)مجتبي اخلاقي نيا

  1-2-3-4-5-6

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد