جلسه بررسی نحوه ورود و اجرای پروژه باغ بازار
    باغ بازار  تاريخ: 2 مهر 1392   بازديدها: 853

    اولین جلسه بررسی پروژه باغ بازار و انتخاب طرح مناسب جهت اجراء، با حضور کارگروه 7 نفره پروژه (متشکل از سه نماینده از شورای محترم اسلامی، سه نماینده از شهرداری محترم و مدیر عامل سازمان) در تاریخ 31/6/92 تشکیل شد...

    اطلاعات
    ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد