حضور یک روزه مدیرعامل و مدیران شرکت تأمین سرمایه امید شنبه 7/25/ 1394 در سبزوار
  اوراق بهادار  تاريخ: 23 مهر 1394   بازديدها: 898

  بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ به منظور آشنایی و بهره مندی از روش های نوین تأمین سرمایه در اجرای پروژه های شهری، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار در نظر دارد؛ با هماهنگی شورای محترم اسلامی و شهرداری سبزوار از آقایان دکتر حدادی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، دکتر دریابر معاون تأمین مالی مدیرعامل، دکتر فرخی معاونت مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری مدیرعامل و دکتر توکل نیا مدیر تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه امید دعوت به عمل آورده تا با نگاهی تخصصی به راه کارهـای نویـن تامیـن مالی پـروژه های شـهری گامی دیگر در جهت اعتلاء و پیشبرد اهداف توسعه ای خود بردارد.

   

   

  در این روز طی جلساتی در جمع اعضاء محترم شورای شهر در سالن جلسات شورای اسلامی- شورای مدیران شهرداری در سالن جلسات شهرداری و مدیران سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در دفتر سازمان مباحث زیر مطرح می گردد:

  - اقتصاد شهری در دوران پسا تحریم

  - ابزارها و روش های تأمین مالی پروژه های متنوع شهرداری و سازمان های تابعه

  - بررسی روش های تأمین مالی و نحوه مدیریت مالی پروژه های سازمان بهسازی و نوسازی شامل: ارگ امیریه و باغ بازار.

  همچنین بازدید حضوری از پروژه های امیریه، باغ بازار، شعیب و بازار سبزوار در جهت بررسی و تحلیل اقتصادی لازم این پروژه های شهری توسط این هیئت انجام خواهد گرفت.

  برنامه زمان بندی حضور مدیران شرکت تأمین سرمایه امید به شرح ذیل می باشد:
   
   
   منبع خبر: روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار
  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد