مدیران سازمان بهسازی و نوسازی و مسئولین شورای شهر شاهرود از بافت فرسوده و تاریخی شهر سبزوار بازدید کردند
    پروژه گلستان  تاريخ: 5 خرداد 1395   بازديدها: 685

    به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار، روز گذشته هيئتي از مدیران سازمان بهسازی و  نوسازی و مسئولین شورای شهر شاهرود از پروژه هاي کالبدی بافت فرسوده و تاريخي سبزوار از جمله محله گلستان، خانه تاريخي ترشيزي، كوچه سهراب، كوچه گل افشاني، ارگ اميريه و جداره سازي خيابان بيهق بازدید به عمل آوردند.

    در حاشیه ی این بازدید که به جهت تبادل نظر در خصوص تجارب حاصله ی این دو شهر صورت گرفت؛ جلسه ای نیز با نماينده محترم شوراي شهر سبزوار و مديران شهرداري و مديران سازمان بهسازی با محوریت "مديريت شهري در بافت فرسوده و تاريخي" برگزار شد و نحوه تأمين مالي پروژه هاي كالبدي بافت فرسوده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.