• جلسه تلفیق شورای استان خراسان رضوی برگزار شد
  جلسه تلفیق شورای استان خراسان رضوی برگزار شد

  جلسه تلفیق شورای استان خراسان رضوی با حضور دبیران کمیته های ستاد احیاء بهسازی و نوسازی استان و فرمانداری و شهرداری های سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور و مشهد در مورخه 93/10/25در محل اداره مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی تشکیل گردید.

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • صورتجلسه نشست حوزه های علوم زمین شناسی با رویکرد سبزوار
  صورتجلسه نشست حوزه های علوم زمین شناسی با رویکرد سبزوار

  در تعاقب برگزاری همایش سیل، زلزله، قنات بحران های طبیعی شهر سبزوار که در تاریخ 1393/3/19 در دانشگاه حکیم برگزار گردید. نشستی تخصصی در حوزه ی علوم زمین شناسی با رویکرد سبزوار در روز سه شنبه1393/3/20 با حضور تیم محترم زمین شناسی کشور «دکتر حمید نظری، دکتر علیرضاشهیدی فر، دکتر خلیل بهار فیروزی» تشکیل شد.

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • قطعنامه نخستین همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار
  قطعنامه نخستین همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار

  با عنایت پروردگار بزرگ و همت مسئولین این شهرستان اولین همایش  بحران های طبیعی شهر سبزوار  «سیل، زلزله، قنات» در تاریخ 1393/3/19 در سبزوار با حضور  مسئولین کشوری، منطقه ای، شهرستانی، استادان، فرهنگیان، متخصصان و کارشناسان و دانشجویان در محل دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

  از این سو با اغتنام فرصت، قطعنامه ای برای این همایش به شرح زیر تهیه، تدوین و تقدیم حضور می گردد تا متعاقب خروجی و دست آورد  همایش برای مسؤلین اجرایی و متولیان علمی، اجرایی، اجتماعی  عصر حاضر برای روی آوردن باقی بماند  و مورد بهره برداری قرار گیرد.

                                                                                                                                                                         

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • گفتگوی اختصاصی روابط عمومی شهرداری با آقای مهندس برزویی
  گفتگوی اختصاصی روابط عمومی شهرداری با آقای مهندس برزویی

  در گفتگو با مدیرعامل سازمان بهسازی مطرح شد: قنات ها مهمترین عامل بحرانهای طبیعی سبزوار

  یکی از موضوعاتی که اکثر شهرهای جهان و ایران با آن دست به گریبان هستند، موضوع سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل، قنوات و... است. با توجه به اینکه وقوع سوانح این چنینی قابل پیش بینی نیست، لذا افزایش آگاهی و آمادگی مردم در اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری و انجام امور واکنش اضطراری، ضرورتی امکان ناپذیر است.


  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • گزارش تصویری همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار
  گزارش تصویری همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار

   

   

   

   

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • برنامه زمان بندی و فرم نظر سنجی همایش
  برنامه زمان بندی و فرم نظر سنجی همایش

   

   

   

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • متن سخنرانی دکتر حمید نظری
  متن سخنرانی دکتر حمید نظری

  پیش درآمدی بر چرایی پژوهش های زمین شناسی زمین لرزه در کشور

  تمامي پژوهش هاي مرتبط با زمين لرزه با هدف اساسي دستيابي به يكي از كهن ترين آرزوهاي انسان، يعني پيش بيني اين رخداد طبيعي سترگ مي باشد. از اينرو اينگونه پژوهش ها با دو رويكرد پيش بيني هاي كوتاه مدت و پيش بيني هاي ميان و بلند مدت پرداخته مي شود.

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • متن سخنرانی دکتر ابوالقاسم امیر احمدی
  متن سخنرانی دکتر ابوالقاسم امیر احمدی

  ریز  پهنه بندی خطر سیلاب های شهری سبزوار

  وقوع سیلاب یکی از بزرگترین مخاطرات طبیعی است که بشر از دیرباز با آن مواجه بوده است. گرچه این بلیه طبیعی تهدیدی برای ساکنین بخش های مختلف کره زمین خصوصا مناطق مستعد وقوع سیل بوده، اما فعالیتهای اخیر بشر در بر هم زدن تعادل زیست محیطی، تاثیرات این مخاطره را بیشتر و از نظر مکانی گسترده تر نموده است.

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • متن سخنرانی دکتر سید هادی حسینی
  متن سخنرانی دکتر سید هادی حسینی

  نگاهی به وضعیت قنات های شهر سبزوار و چالش های پیش روی مدیریت شهری

  امروزه مهمترین موضوع در اندیشه و عمل سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری، چگونگی دستیابی به توسعه پایدار شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و بدون شک مخاطرات محیطی و بحران های زیست محیطی یکی از مهمترین عواملی هستند که می توانند کیفیت زندگی شهروندان را به مخاطره بیاندازند.

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------