جلسه تلفیق شورای استان خراسان رضوی برگزار شد
  همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار  تاريخ: 28 دی 1393   بازديدها: 383

  جلسه تلفیق شورای استان خراسان رضوی با حضور دبیران کمیته های ستاد احیاء بهسازی و نوسازی استان و فرمانداری و شهرداری های سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور و مشهد در مورخه 93/10/25در محل اداره مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی تشکیل گردید.

  با توجه به پایلوت کشوری شهر سبزوار در ساماندهی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری, مباحثی در خصوص همایش ملی در اسفند ماه 93 و برنامه اقدام ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهر سبزوار مطرح که موارد فوق با اکثریت آرا به تصویب رسید و مقرر شد موضوع در جلسه ستاد استانی مطرح و تصویب گردد.

  لازم به ذکر است پیرو ابلاغ سند ستاد احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در مهر ماه 1393 دبیرخانه ستاد شهرستان سبزوار با همکاری شهرداری سبزوار، انجمن مددکاری ایران و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی ایران با تنظیم برنامه اقدام در سکونتگاه ها  گام های مثبتی برداشته است که این برنامه در جلسات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران به تصویب رسیده است. که در صورت تصویب در ستاد ملی مورد استفاده تمام شهرهای کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد