قطعنامه نخستین همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار
  همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار  تاريخ: 30 تیر 1393   بازديدها: 554

   

  با عنایت پروردگار بزرگ و همت مسئولین این شهرستان اولین همایش  بحران های طبیعی شهر سبزوار  «سیل، زلزله، قنات» در تاریخ 1393/3/19 در سبزوار با حضور  مسئولین کشوری، منطقه ای، شهرستانی، استادان، فرهنگیان، متخصصان و کارشناسان و دانشجویان در محل دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید.

      از این سو با اغتنام فرصت، قطعنامه ای برای این همایش به شرح زیر تهیه، تدوین و تقدیم حضور می گردد تا متعاقب خروجی و دست آورد  همایش برای مسؤلین اجرایی و متولیان علمی، اجرایی، اجتماعی  عصر حاضر برای روی آوردن باقی بماند  و مورد بهره برداری قرار گیرد.

   

        1- شناسایی مسیرهای کاریزها در سطح شهر برای تاب آوری شهر در مقابل سیل و زلزله.  

  2-  پیگیری و مطالعه باستان شناسی کاریزهای شهر سبزوار برای بدست  دادن افت و خیز آب از دوران کهن تا به امروز «پیدایی ضعف و قوت»

  3- با توجه به بالفعل بودن شکل قنوات  و آبهای زیرسطحی شهر سبزوار و ضرورت مطالعه کامل و جامع این پدیده باید  در جهت تنظیم و برنامه ریزی اقدامات اجرایی اولویت دار تاکید کرد.

  4-  بررسی و مطالعه لازم در جهت بهره برداری از آب زیرزمینی زیر سطح شهر در جهت مصارف بهداشتی، غیربهداشتی و کاهش سطح آب زیرزمینی.

  5-  انجام مطالعات جامع پارینه لرزه شناسی و ریز پهنه بندی لرزه ای  در شهر و شهرستان سبزوار.

  6- با توجه به انجام مطالعات آبخیزداری شهری در حوزه آبخیز شهر سبزوار  ، مدیریت محترم جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهر سبزوار در انجام پروژه های آبخیزداری اقدام عاجل فرمایند.

  7- بازیابی کاریزهای کهن برای بهبود وضعیت آب سبزوار.

  8- پیگیری و پیگردی نظرات ابوالحسن بیهقی در خصوص  فربه بودن کاریزها تا جایی که می نویسد: با کشتی  باید از آن  عبرت نمود.

  9-    ورود لایحه ای با مضمون افزایش مبلغی بر روی قبوض آب شهروندان برای سرمایه گذاری و احیای کاریزهای قدیمی و تامین امنیت شهروندان.

  10- ایجاد حریم قانونی در مسیر کاریزها  برای ساخت و سازها.

       11- ایجاد  فضای پارک محله برای تجمع مردم به هنگام وقوع زلزله.

       12- درخواست چرخ بال برای دفع بحران ها در بافت تاریخی سبزوار.

                                                                                                                                                             ((السلام علیکم و رحمت ا...))

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد