صورتجلسه نشست حوزه های علوم زمین شناسی با رویکرد سبزوار
  همایش بحران های طبیعی شهر سبزوار  تاريخ: 30 تیر 1393   بازديدها: 601

    

  در تعاقب برگزاری همایش سیل، زلزله، قنات بحران های طبیعی شهر سبزوار که در تاریخ 1393/3/19 در دانشگاه حکیم برگزار گردید. نشستی تخصصی در حوزه ی علوم زمین شناسی با رویکرد سبزوار در روز سه شنبه1393/3/20 با حضور تیم محترم زمین شناسی کشور «دکتر حمید نظری، دکتر علیرضا شهیدی فر، دکتر خلیل بهار فیروزی» تشکیل شد.

  در این جلسه ابتدا دکتر علیرضا شهیدی سخنرانی و گزارشی تخصصی و کاربردی با «عنوان نقش اطلاعات پایه در توسعه پایدار» ارائه دادند. در ادامه نیز گزارش های تخصصی از شرایط شهرستان سبزوار توسط اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، مسؤلین اجرایی شهرستان، کارشناسان و متخصصان ارائه و مورد بررسی و با دیدگاه تخصصی مورد تحلیل قرار گرفت.

  به همین خاطر و در نهایت اصحاب دانشگاه حکیم سبزواری پیشنهادات خود را به حضور گروه محترم سازمان زمین شناسی و دانشگاه حکیم سبزواری و امکان خدمت رسانی در منطقه پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه دادند.

   -ایجاد رشته زمین شناسی در دانشگاه حکیم سبزواری.

  -تهیه نقشه ی  1/25000 زمین شناسی سبزوار

  -تهیه نقشه ها و لایه های زمین شناسی تاریخی.

  -تهیه لایه ی آب زمین شناسی و زیست محیطی شهرستان سبزوار با مقیاس 1/100000 .

  -تهیه ی لایه ی زمین شناسی شهری برای شهرستان سبزوار.

  -مقرر گردید مناسبات علمی فی مابین دانشگاه حکیم، سازمان زمین شناسی و پژوهشکده علوم زمین بویژه جهت پروژه های مشترک پژوهشی و ارتباطات دانشجویی برقرار گردد.

   

  در ادامه ی ارائه ی پیشنهادات، دکتر بهار فیروزی و دکتر شهیدی توضیحات بیشتری در خصوص شرایط تهیه ی نقشه ها به حاضرین ارائه دادند.

  در نهایت دکتر حمید نظری نمونه های موردی انجام شده در سطح ملی را توضیح و تشریح نمودند و با عنایت نیاز منطقه و پیشنهادات ارائه شده و استعداد منطقه آمادگی و همکاری و تعامل برای تحقق اهداف، پیشنهادات و نقطه نظرات ارائه شده اعلام داشتند.

  در نهایت جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد