گزارش برگزاری همایش تخصصی بازآفرینی پایدار
  ستاد بازآفرینی پایدار محله های هدف / همایش توانمندسازی  تاريخ: 11 اسفند 1393   بازديدها: 372

  با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، برگزاري همایش به چند مرحله تقسيم بندي گرديد كه در نوبت صبح روز پنج شنبه 7/12/93 پس از افتتاحیه سخنراني مقامات ملي از جمله آقاي دكتر سيد مهدي هاشمي رياست محترم كميسيون عمراني مجلس شوراي اسلامي، آقاي دكتر پرند معاون محترم وزير و رياست سازمان فني و حرفه اي كشور در خصوص كارآفريني اجتماعي ضرورتي براي بازآفريني پايدار شهري، نقش و ظرفيتهاي سازمان فني و حرفه اي در بازآفريني شهري، آقاي دكتر همايون هاشمي معاون محترم وزير و رياست سازمان بهزيستي كشور در خصوص سازمان بهزيستي كشور و سلامت اجتماعي ساكنان محلات هدف بازآفريني پايدار شهري انجام گرفت.

  بعد از سخنراني ميز گرد همكاري چند جانبه بازآفريني پايدار شهري، انديشه نو- تجربه نو، معرفي برنامه اقدام بازآفريني پايدار شهري محلات هدف شهر سبزوار توسط آقاي مهندس ابلقي معاون شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران وزارت راه و شهرسازي، آقاي دكتر موسوي چلك- رئيس انجمن مددكاري ايران، آقاي مهندس مصطفايي- مديركل محترم دفتر توانمندسازي شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، آقاي مهندس منصوري- مدير حوزه بافتهاي فرسوده اداره راه و شهرسازي استان و آقاي دكتر پارسي پور- معاون برنامه ريزي فرمانداري شهرستان سبزوار برگزار گرديد.

  در ادامه از سند برنامه اقدام بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهر سبزوار (سكونتگاه هاي غيررسمي) كه در ستاد توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي شهرستان، استان و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به تصويب رسيده بود پرده برداري گرديد.

  در نوبت بعد از ظهر روز پنج شنبه 7/12/93 دو كارگاه هاي آموزشي توسط مسئولين ملي در امر بهسازي شهري و انجمن مددكاري ايران با موضوعات: شناخت و تحليل سكونتگاه هاي غيررسمي و معرفي و تحليل سند بازآفريني محلات هدف شهر سبزوار برگزار گرديد كه اين كارگاه به صورت آزاد مديريت گرديد به طوري كه كليه شركت كنندگان در كارگاه مشكلات و ابهامات خود را در خصوص سكونتگاه هاي غيررسمي از مدرسين سوال و پاسخ خود را دريافت مي كردند.

  در نوبت صبح روز جمعه 8/12/93 چهار كارگاه تشكيل شد كه كارگاه ها اول با موضوع توانمندسازي محلات هدف و وضعيت سكونتگاه هاي غيررسمي در ايران توسط آقاي دكتر حبيب ا... مسعودي فريد معاون محترم اجتماعي سازمان بهزيستي كشور برگزار گرديد. كارگاه دوم توسط خانم ليلي ارشد عضو انمجن مددكاري ايران در خصوص تشريح تجربه عملي ايشان از دروازه غار تهران بود برگزار گرديد. كارگاه سوم با موضوع: برنامه ريزي مشاركتي اجتماع محور بازآفريني محلات هدف سبزوار، با تاكيد بر روش، فرايندهاي همكاري و سازماندهي و تقسيم كار بخشهاي دولتي- عمومي، خصوصي، غيردولتي و ذينفعان محلات هدف توسط آقاي دكتر نويد سعيدي رضواني عضو محترم هيئت علمي دانشگاه قزوين برگزار گرديد و در پايان بخش كارگاه ها، آقاي دكتر صرافي عضو محترم هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران نيز سخناني در خصوص توانمندسازي محلات هدف، اهداف، ابعاد، رهيافت و سازه كارها با تاكيد رويكردهاي مداخلات پيشگيرانه در سطح منطقه، شهري و محلي ايراد نمودند.

  بعد از برگزاري كارگاه ها در ادامه بحث اختتاميه همايش را در پيشرو داشتيم كه در اين اختتاميه بيانيه همايش قرائت گرديد كه متن بيانيه به شرح زير مي باشد:

  در پايان و در حاشيه همايش چند افتتاحيه و كلنگ زني پروژه ها در سكونتگاه هاي غيررسمي سبزوار انجام گرفت.

  از جمله افتتاحيه نمايشگاه توانمندسازي و اشتغال، پايگاه اجتماعي بهزيستي، كتابخانه سيار، مركز همياران سلامت روان و كلنگ زني مجتمع خدمات بهزيستي، كتابخانه عمومي، خانه محله و ايستگاه آتش نشاني مي توان نام برد.

   

  دبيرخانه ستاد بازآفريني پايدار محدوده ها و محلات هدف

  برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهر سبزوار

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد