همایش کشوری در راه است...
  ستاد بازآفرینی پایدار محله های هدف / همایش توانمندسازی  تاريخ: 30 تیر 1393   بازديدها: 858

   

  همایش کشوری در راه است: نگاه ملی به سکونتگاه های غیر رسمی سبزوار


  مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار گفت: نگاه ملی و ارتباطات کشوری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سبزوار را وارد فصلی جدید و فرصت های تازه کرده است. به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مهدی برزویی در ابتدا افزود: سکونتگاه های غیر رسمی به مناطقی اطلاق می شود که از نظر مکانی، شکل، ساخت و ساز، خدمات شهری دارای استانداردهای لازم نیست و بر اساس الگوی شهری ساخته نشده است. برزویی ادامه داد: در واقع این سکونتگاه ها مناطقی بوده اند که به دلیل ارزانی زمین و ساخت توسط قشرهای کم توان و مهاجر از روستاها و یا تمایل به رفاه بیشتر به شهر آمده اند و همان مناطق برایشان ایده آل بوده است.

  وی افزود: تا کنون نظریه های مختلفی در نحوه رفتار با سکونتگاه ها از جمله نظریه برخورد فیزیکی و حذفی وجود داشته که قاعدتا جواب نداده و این مهم قوت پیدا کرده که این افراد جزئی از شهروندان محسوب می شوند که با شهر مناسبت هایی برقرار کرده اند، بنابراین باید به آن به گونه ای دیگر نگریست و اقدامات اصلاحی داشت که البته این اقدامات اصلاحی در پروژه های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه ها مطرح شده است.

  برزویی با بیان اینکه چند شهر به صورت پایلوت در راستای اجرای طرح توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در سطح کشور انتخاب شده‌اند که شهرستان سبزوار یکی از این شهرستان‌هاست، گفت: مطالعات توانمندسازی طی 5 مرحله در سال 90 به اتمام رسید و در ششم ابان ماه 91 توسط معاون وزیر و مدیرکل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به استانداری خراسان رضوی ابلاغ گردید. وی با اظهار اینکه در این طرح 7 منطقه مطالعه شده که 4 محله از آن به عنوان محلات هدف توانمندسازی انتخاب شده است، خاطر نشان شد: شرق کال شمالی، شرق کال میانی و شرق کال جنوبی و یک محله در شمال غرب سبزوار به نام غرب نیروگاه برق از جمله این محلات می باشد.

  مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار ادامه داد: در مجموع این محلات 219 هکتار مساحت دارند و 30 هزار نفر جمعیت را  در خود جای داده اند، هرچند  مناطق دیگری همچون روستاهای الحاقی قلعه نو دهراز، کلاته سیفر، صالح آباد و مناطق پراکنده دیگر وجود دارد که در خواست ما به عنوان سکونتگاه های غیررسمی است.

  برزویی تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه های عمومی، دولتی و مردم اقداماتی را در جهت بهسازی وضعیت این مناطق انجام داده اند که در مجموع بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه در برداشته و این اقدامات هم در قالب پروژه هایی است که مشاور برای توانمندسازی پیشنهاد نموده است. وی تاکید کرد: سبزوار پس از مشهد رتبه دوم را در سکونتگاه های غیررسمی داراست بنابراین با توجه به اقدامات در خور توسط دستگاه های مختلف در این سکونتگاه نسبت دیگر شهرهای کشور، مسئولین ستاد توانمندسازی شهرستان تصمیم گرفتند ضمن انعکاس فعالیت های انجام گرفته به ستاد استانی و کشوری ، زمینه تحرک و سرعت توانمند شدن این مناطق را فراهم و آنها را در زمان کوتاه به مناطق برخوردار تغییر دهند.

  مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار به جلسه چندی پیش ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی سبزوار که با حضور مدیر کل دفتر امور ساماندهی سکونتگاه های غیرر سمی کشور و مدیرکل مطالعات و ترویج شرکت عمران و بهسازی وزارت راه و شهرسازی در محل فرمانداری برگزار شد اشاره کرد و اظهار داشت: به دنبال این جلسه ، جلسه ای با دبیر ستاد استانی برگزار و مطالب طرح شده در جلسه شهرستانی مورد بازبینی و راه های افزایش سرعت توانمندسازی در سبزوار مورد تاکید قرار گرفت.

  وی افزود: پس از جلسه استانی، شهردار سبزوار به عنوان دبیر ستاد توانمندسازی و تیم همراه وی به تهران سفر کرده و بازدیدی از دبیرخانه سکونتگاه های غیررسمی داشتند که پس از جلسات کارشناسی چند مبحث مورد توافق و تاکید قرار گرفت که از اینجا سکونتگاه های غیررسمی سبزوار را وارد فصل جدیدی کرد.

  برزویی برگزاری نخستین همایش ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی کشور در سبزوار با مشارکت ستاد کشوری، دستگاه های دولتی، دانشگاه ها، انجمن ها و نهادهای ملی فعال در مسائل جتماعی، اجرا و ارائه طرح پایلوت در زمینه های مختلف دستگاه ها و انجمن های طرف تفاهم نامه با دبیرخانه سکونتگاه های غیررسمی کشور در مدت باقیمانده تا زمان برگزاری همایش، بازدید کارشناسان شرکت عمران شهری ایران و دبیرخانه سکونتگاه های کشور در نخستین فرصت از سبزوار و برنامه ریزی جهت پروژه های قابل اجرا در سکونتگاه ها و بافت فرسوده این شهر و حضور در ستاد شهرستانی سکونتگاه های غیررسمی و نگاه مثبت دبیرخانه سکونتگاه ها و شرکت عمران شهری ایران جهت کمک و همراهی ستاد شهرستانی برای توسعه و تبدیل سبزوار به یک نمونه کشوری از جمله مباحث مورد توافق بود.

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد