اولین جلسه دوستداران میراث فرهنگی برگزار شد
    کمپین دوستداران میراث فرهنگی  تاريخ: 1 بهمن 1392   بازديدها: 579

    اولین جلسه گروه دوستداران میراث فرهنگی در تاریخ 92/10/22 ساعت 8 صبح با حضور آقایان مهندس تعصبی، حاج حسین بروغنی، مهدی مقصودی، دکتر بخشی، دکتر سلیمانی، حمید معماری، مهندس برزوئی، حسن مختاری، حسن عبدا...زاده، برآبادی، دانایی، نجاری، علی اکبر ایزدی و خانم شجیعی در دفتر سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری بافت فرسوده به شرح ذیل برگزار گردید:

    در ابتدای جلسه آقای مهندس برزویی ضمن تشکر و قدردانی از حضور اعضا به ضرورت و اهمیت توجه به آثار و ابنیه تاریخی ارزشمند باقی مانده و معرفی سه اثر به چاپ رسیده امسال در این زمینه و قدردانی از مولفان آقای حمید معماری مولف کتاب معماری و معماران سبزوار، خانم شجیعی مولف کتاب نماسازی در بدنه بافتهای تاریخی و خانم ها ارقند و بینقی مولف نقشه جانمای آثار تاریخی پرداختند. همچنین ایشان پرسش هایی در مورد تمهیدات مورد نیاز برای حفظ و حراست این آثار، چگونگی ایجاد مشارکت مردمی در قالب گروه دوستداران آثار و ابنیه تاریخی و لزوم برگزاری جلسات دوره ای و چگونگی برگزاری مستمر این جلسات با دستور کار مشخص مطرح نمودند. در ادامه اعضاء حاضر در جلسه نظرات خود را درقالب ایده های مشخص بیان کردند.

    اطلاعات
    ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد