سومین جلسه دوستداران میراث فرهنگی برگزار شد
  کمپین دوستداران میراث فرهنگی  تاريخ: 18 اسفند 1392   بازديدها: 615

  سومین جلسه گروه دوستداران ميراث فرهنگي ساعت 8 صبح مورخ 92/11/23 در محل سالن جلسات شهرداری  با حضور اعضاء حاضر و با دستور کار زیر برگزار گرديد.

   

  - آقای مهندس تعصبی جهت ارائه اطلاعات و تصاویر تهیه شده از بافت تاریخی.

  - آقای معماری جهت ارائه برنامه اجرایی نمایشگاه معماری و آثار تاریخی جهت تصمیم گیری و همچنین ارائه اسلاید از بافت تاریخی.

  -آقای عبدا... زاده جهت ارائه پیش نویس اساسنامه کمپین دوستداران جهت بررسی و تصویب اساسنامه.

  -آقای متین فر جهت ارائه آثار تاریخی در معرض خطر.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد