اطلاعیه (عضو گیری کمپین دوستداران میراث فرهنگی)
  کمپین دوستداران میراث فرهنگی  تاريخ: 28 اردیبهشت 1393   بازديدها: 685

  اطلاعیه

  قابل توجه دوستداران میراث فرهنگی

   

  با عنایت به وجود آثار و ابنیه های ارزشمند تاریخی- معماری در بافت فرسوده سبزوار و نگرانی از بین رفتن این میراث ارزشمند و به منظور بهره گیری از مشارکت تمامی دوستداران و علاقمندان در این آثار ارزشمند، کمپین دوستداران میراث فرهنگی اقدام به عضو گیری می نماید. علاقه مندان جهت عضویت در این کمپین نمونه فرم زیر را تکمیل نموده و به پست الکترونیک  kdm.sabzevar@gmail.com  ارسال فرمایند. 

  باشد که عشق به هویت تاریخی شهرمان، باعث وجود نوعی انسجام و همدلی برای حفظ آثار و بناهای تاریخی این دیار کهن باشد.

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد