احياي بافت هاي فرسوده و تاريخي سبزوار نيازمند مشاركت بخش خصوصي
  عمومی  تاريخ: 19 بهمن 1394   بازديدها: 720

  مدير بافت هاي فرسوده و تاريخي شهرداري سبزوار گفت: احيا و توانمند كردن بافت هاي فرسوده و تاريخي سبزوار نيازمند مشاركت بخش خصوصي است.

  به گزارش روابط عمومي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، محمدرضا جاجرمي با بيان اين مطلب افزود: احيا و توانمند کردن بافت فرسوده و تاریخی هر شهري بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی ميسر نخواهد بود چرا كه شهرداري ها به تنهایی قادر به سامان بخشيدن این حوزه نيستند.

  وي از طرح ارگ اميريه سبزوار به عنوان نمونه موفقي از مشاركت مردم و بخش خصوصي با شهرداري ياد كرد و اظهار داشت: طرح اميريه به عنوان نخستين طرح الگويي اجراي بافت فرسوده در شهر سبزوار با مساحتي بالغ بر ۳٫۴ دهم هكتار در بخش مركزي شهر سبزوار در حال اجراست.

  جاجرمي يادآور شد: در فاز نخست اين طرح مالكين توافق صد در صدي داشتند و طرح در حال اجراست، در فاز دوم نيز ميزان مشاركت تاكنون خوب ارزيابي شده است.

  مدير بافت هاي فرسوده و تاريخي شهرداري سبزوار در ادامه بر لزوم مشارکت بخش خصوصي در پروژه‌هاي موجود در بافت‌هاي تاريخي و فرسوده تاکيد کرد و گفت: ما در احيا و بهسازي طرح ها به دنبال رونق بخشيدن به اين بافت‌ها هستيم.

  وي همچنين از اجراي طرح ساماندهي امامزاده شعيب (ع) سبزوار با مشاركت بخش خصوصي يا انتشار اوراق مشاركت خبر داد و گفت: ساماندهي این طرح نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و اقتصاد شهر سبزوار خواهد داشت.

  او با تاكيد بر اينكه شهرداري به احياي بافت هاي فرسوده، ناكارآمد شهري و تاريخي نگاه ويژه اي دارد، گفت: بافت تاريخي سبزوار از ظرفيت هاي خوبي براي توسعه گردشگري برخوردار است لذا مي طلبد كه براي احيا و بهسازي آن بخش خصوصي با ما مشاركت داشته باشد.