نبودن پارکینگ و یک طرفه نمودن خیابان
  پروژه تامين پاركينگ  تاريخ: 24 مهر 1390   بازديدها: 711

  محدوده بافت فرسوده سبزوار که بافت قدیمی و بافتهای حاشیه ای را در بر دارد و مکانی پرتلاطم و کشمکش روزانه بوده است، متاسفانه امروزه مبدل به یک بافت فرسوده و پردرد سر و در عین حال پر ترافیک گردیده است. برای آرام نمودن ترافیک این منطقه که قسمتی از آن شریان اصلی شهر می باشد، مسئولین محترم راههایی را بدون تحکیم زیرسازی مطرح می کنند که خود بر مصرف سوخت و اتلاف وقت شهروندان افزوده و سرانجام بعد از گشت و گذار به نقطه ورودی در بافت رسیده و بدون اینکه بتوانند جا و راهی برای توقف موقت و یا انجام امور روزمره بیابد، سرانجام راکب در بافت مرکز شهر باین نتیجه خواهد رسید که یک طرفه نمودن خیابان ها نمی تواند درمان باشد و حتی نمی توان مسکن، بلکه فقط می تواند از درد سر مامورین راهنمایی و رانندگی را در داخل خیابانهای در یکطرفه بکاهد، بهرحال تصمیم بر یک طرفه نمودن چه تصمیم گروه و یا تصمیم هر بخشی باشد غیر کارشناسی است در این نوع بافت جوابگو نخواهد بود. ولی می توان این موضوع را کامل نمود و به فکر تحکیم این طرح بود و آن هم چاره ای نیست به جز پرداختن به آنچه یک شهروند در بافت نیاز دارد.

  1- تکمیل و تسریع در سیستم وسایل رفت و آمد عمومی،

  2- ایجاد پارکینگ جانبی با دسترسی به خیابانهای اصلی.

  3- پرهیز از ایجاد مراکز عمومی ترافیک زا و مخصوصاً مراکز خرید در محدوده بافت تاریخی و فرسوده بدون ایجاد پارکینگ لازم

  4-جلوگیری از ایجاد واحدهای جدید تجاری در بافت. (بدون پارکینگ مورد نیاز مشتری و مالک)

  عدم توجه به حل این معضل به جز ایجاد فضاهای جدید بی ربط در کاربری های مازاد، تنش و سردرگمی در رفت و آمد ایجاد می کند.

  راهکار و پیشنهاد کاربردی:

  در حال حاضر جبهه های 2و 3 نسبت به لبه خیابانهای اصلی در مرکز بافت بعلت پایین بودن ارزش ریالی می تواند منطقه مانور و فضایی برای اندیشیدن به این معضل باشد و این فرصت را نمی بایستی با هیچ معیاری سنجید و یا آنرا به گذشت زمان سپرد. ایجاد فضاهای پیچیده و پروژه های دراز مدت و تفکر بیشتر لازم نیست. برای درمان این مشکلات بایستی کارهای فوری و با استفاده از فرصت ایجاد شده انجام داد. فضاهای متروکه و کوچه های نفوذ ناپذیر پشت جبهه ها و ریزدانگی واحدها که خود مشکلی در بافت می باشد، منبع ایجاد پارکینگ که خود در حل معضلات بافت کمک خواهد بود قدم برداشت و ایجاد یک پارکینگ در جبهه های پشت لبه تجاری در فضای باز فقط با تملک و تخریب و شن ریزی امکان دارد در حال حاضر مسئولین دریابند که می بایست قبل از اجرا هر فکر شهرداری سبزوار را درآمد زا نمود، و تا زمانیکه تامین منابع مالی شهرداری از طریق هزینه اعتبارات و درآمد کمیسیون ماده 100 باشد، این گرفتاری و معضلات برجا خواهد بود. برای درآمدزائی شهرداری با پیشنهادات سرفصل ذیل مطرح می گردد.

  1- توجه به مدیریت مرتبط با روابط شهری.

  2- شناسایی املاک متروکه.

  3- شناسائی املاک قابل خرید.

  4- ایجاد مراکز خرید در حاشیه بافت جهت انتقال ترافیک به خارج از مرکز شهر.

  5- مشارکت و جوابگویی املاک در محدوده جدید ، جهت جلوگیری از ساخت و سازهای جدید و حاشیه نشینی که ایجاد خانه های ناامن و فرسوده را در بر خواهد داشت.

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد