گودبرداري بزرگترين بلوك طرح اميريه سبزوار آغاز شد...
  ارگ امیریه  تاريخ: 4 بهمن 1394   بازديدها: 822

  به گزارش روابط عمومي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، شهردار سبزوار در حاشيه اين مراسم گفت: طرح اميريه بزرگترين طرح شهري غرب خراسان رضوي است كه مقدمات آن در دوره شوراي سوم تصويب و با اخذ مصوبه از كميسيون ماده ۵، طراحي و انعقاد قرارداد آن آغاز شد.

  دكتر محمد علي طالبي افزود: به دليل برخي موارد پس از تصويب در كميسيون ماده ۵ اين طرح در در گيرودار بروكراسي هاي اداري متوقف ماند كه خوشبختانه با پيگيري هاي لازم در دوره شوراي چهارم مجددا به جريان افتاد.

  وي اظهار داشت: ۷ فروردين ماه ۹۳ نخستين نشست همكاري شهرداري و شورا با مديران و كارگزاران اين طرح آغاز شد كه از آن به بعد طرح روند مثبتي خود را طي كرد و در نهايت در خردادماه همان سال با حضور مسدئولان كشوري فاز نخست اميريه با مشاركت ۱۰۰ درصد مردم وارد فاز اجرايي شد.

  طالبي با تاكيد بر اينكه طرح اميريه با انتشار اوراق مشاركت ۷۰ ميليارد توماني وارد فاز اجرايي شد، تصريح كرد: خوشبختانه با انجام اين مهم روند تامين و پشتوانه منابع مالي فراهم شد.

  شهردار سبزوار با بيان اينكه در اين طرح ده ها مالك وجود دارد كه بعضا حاضر به همكاري با شهرداري نيستند، گفت: در دو هفته گذشته با ابلاغ وزير كشور اين طرح روند جدي تري را در فاز اجرايي به خود گرفت.

  او با اظهار اينكه تملك املاك در بلوك ۵ از فاز دوم طرح اميريه با سرعت خوبي در حال انجام است، اضافه كرد: اين بلوك بزرگترين و وسيع ترين بلوك اميريه محسوب مي شود كه كار تملك عرصه املاك آن تا پايان سال انجام مي گيرد.

  طالبي ادامه داد: در اين طرح، ۹۰ هزار متر مكعب خاكبرداري توسط سازمان خدمات موتوري انجام مي شود و تا پايان سال سرمايه گذار تعيين تكليف خواهد شد.

  وي گفت: ۴ بلوك از ۵ بلوك اميريه در سال آينده فعال مي شود و تنها يك بلوك به دليل وجود واحدهاي مسكوني در فازهاي بعد اجرايي مي گردد.

  شهردار سبزوار تاكيد كرد: طرح اميريه به هيچ عنوان از برنامه زمانبندي عقب نيست و از شوراي شهر سبزوار انتظار مي رود به دليل نخستين تجربه كاري در زمينه انتشار اوراق و بافت فرسوده ياري گر شهرداري در اين زمينه باشند.

  كارگزار طرح اميريه نيز با بيان اينكه طرح اميريه يك طرح كم نظير در غرب استان خراسان رضوي است، گفت: شرايط ركود اقتصادي هم كه سايه سنگيني بر ساخت و سازها ، ساختمان سازي و معماري در سال گذشته انداخت نتوانست اين طرح را از برنامه ها به عقب براند.

  رهنما با اظهار اينكه قرار بود تا اول بهمن ماه سال جاري ۴۰ درصد تملك هاي املاك بلوك ۵ طرح اميريه صورت بگيرد، بيان كرد: در حال حاضر طبق پرونده هاي منعقد و بسته شده ۵۳ درصد عرصه طرح تملك شده كه خوشبختانه يگ گام برنامه ها را به جلو برده است.

  وي خاطرنشان كرد: در صورت خاكبرداري و تملك عرصه املاك طرح به صورت همزمان پيمانكار طرح براي انجام اقدامات اجرايي تجهيز كارگاه خواهد شد.

  مدير سازمان بهسازي و نوسازي شهرداري سبزوار نيز گفت: طرح اميريه داراي۵ فاز است كه فاز نخست آن با عنوان اعظمي و فاز دوم بلوك ۵ به نام بازار بزرگ بيهق است كه تملك املاك آن از ۳ ماه گذشته شروع شده و از امروز كار تخريب املاك و گودبرداري صورت مي گيرد.

  مهدي برزويي گفت: گودبرداري اين بلوك از طرح اميريه تا پايان سال جاري به طول خواهد انجاميد.