اولين پروژه تجاري اميريه کلید می خورد
  ارگ امیریه  تاريخ: 19 مرداد 1393   بازديدها: 534

  انتظار بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر سبزوار با همت مسئولين و حوصله شهروندان فهيم سبزوار به سر رسيد و نواي آباداني با شروع اولين پروژه در

   

  بافت فرسوده اميريه در مركز شهر سبزوار دميده شد. به اين منظور در ساعت 9/30صبح روز چهارشنبه مورخ 93/5/22 عمليات اجرايي اولين پروژه تجاري

   

  اميريه در ضلع جنوبي ميدان دروازه عراق با حضور قائم مقام معاون وزير راه و شهرسازي آغاز مي گردد.


  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد