• هفدهمین جلسه ی شورای سازمان بهسازی و نوسازی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی در سبزوار برگزار شد
  هفدهمین جلسه ی شورای سازمان بهسازی و نوسازی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی در سبزوار برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی سازمان بهسازی و نوسازی؛ هفدهمین جلسه ی شورای سازمان روز گذشته 30 فروردین ماه، با حضور جناب آقای مهندس علوی مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و رئیس شورای سازمان...

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • انتشار اولین گاهنامه سازمان بهسازی و نوسازی
  انتشار اولین گاهنامه سازمان بهسازی و نوسازی

   به اطلاع می رساند سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در قبال مسئولیت خود نسبت به بافت فرسوده، اقدام به انتشار اولین گاهنامه، با موضوعیت معرفی سازمان و بافت فرسوده نموده است.

  چنانچه رهبر عزیزمان می فرمایند :

   

  ((البته ما باید کارهای  اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه  قرار بدهیم، که از جمله‌ی آن‌ها نوسازی بافت‌های فرسوده است.  

  ما مثل بم زیاد داریم .... 

  بعضی از شهرها هستند که اگر خدای ناکرده  یک حادثه‌ی آن طوری پیش بیاید، خساراتش غیرقابل تصور خواهد بود،  

  باید به فکر افتاد، باید به دنبال این‌ها رفت...))

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • معرفي سازمان
  معرفي سازمان

  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار وابسته به شهرداری سبزوار در اجرای قانون شهرداری مواد 84 و 111 و بند پانزده ماده و هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 در تاریخ 23/10/84  به پیشنهاد نخستین دوره شورای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسیده و در تاریخ 16/9/85 با انتخاب مدیرعامل در شورای سازمان به ریاست جناب آقای مهندس پژمان معاون استانداری (وقت) تاسیس و شروع بکار نموده است.

   

   

   

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • ارکان سازمان
  ارکان سازمان

  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار از ارکان ذیل تشکیل شده:

  1- شورای سازمان.

  2- هیئت مدیره.

  3- مدیرعامل.

  4- حسابرس

   

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • اعضاء شورای سازمان در حال حاضر
  اعضاء شورای سازمان در حال حاضر

  جناب آقاي محمد مقدوري- معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري/ رئيس شوراي سازمان بهسازي و نوسازي شهر سبزوار

  جناب آقاي مهندس علوي مقدم- مديركل دفتر امور شهري و شوراها/ جانشين رئيس شوراي سازمان بهسازي و نوسازي

  جناب آقاي سید علی کوشکی- شهردار محترم سبزوار / نايب رئيس شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس نورنهنگ- عضو محترم شوراي سازمان

  سركار خانم مهندس اكبري- عضو محترم شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس صائمي نسب- عضو محترم شوراي سازمان

  جناب آقاي مهندس مجید استیری- مديرعامل محترم سازمان


  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • موضوع و اهداف سازمان
  موضوع و اهداف سازمان

  موضوع و اهداف سازمان

  1- شناسائـی محله های قدیـمی و بافتهای با ارزش تاریـخی و پیـشنهاد تعیـیـن و یـا تغیـیـر کاربری اراضی و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهیـنه سازی محله های مذکور با رعایـت مقررات مربوط به کمیـسیـون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران پس از تصویـب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایـر مراجع ذیـربط.

  2- احداث ساختمانها و تاسیـسات مورد نیـاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیـمی که برابر مفاد بند یـک برای آنها کاربری و طرح تصویـب شده است و نیـز ارائه خدمات در زمیـنه فوق بصورت پیـمانکاری با رعایـت مقررات مربوط.

  3- استفاده بهیـنه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریـزی صحیـح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یـک معضل شهری پیـچیـده از نظر اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی در آمده باشند.

  4- سرمایـه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایـه گذار در امور مربوطه به طریـقی که برای سازمان تامیـن منافع نمایـد با رعایـت مقررات.

  5- شناسائی بافتهای با ارزش تاریـخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهیـنه سازی به مراجع ذیـصلاح قانونی.

  6- شناسائـی تک واحدهای با ارزش تاریـخی و پیـشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویـب مراجع ذیـربط.

  7- ارائه طرح اجرائی براساس طرح تفصیـلی و طرح جامع برای موارد زیـر:

  الف: شناسائی و شناخت معابر تاریـخی و پیـشنهاد تعیـیـن تکلیـف مناسب برای هر یـک جهت تصویـب به مراجع ذیـربط (پیـاده، سواره، محدودیـت ترافیـک سواره و پارکیـنگهای محلی) با رعایـت مقررات مربوط.

  ب: شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی، مذهبی، خدماتی، تجاری، مسکونی در بافتهای قدیـمی شهر و پیـشنهاد وضعیـت ساختمانی برای هر یـک ( قابل حفظ، قابل مرمت، تخریـبی) به مراجع ذیربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  ج: شناسائی و شناخت عناصر شهری تخریـبی و جانمائی آن بر روی نقشه و پیـشنهاد کاربری (با توجه به مطالعات محیـطی) در محدوده مورد عمل سازمان، بمراجع ذیـربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  د: بررسی و پیـشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدیـد شهری به مراجع ذیـربط.

  هـ: بررسی و پیـشنهاد محدوده حریـم آثار تاریـخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیـربط و با رعایـت مقررات مربوطه.

  و: اجرای طرحهای مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذيـربط از طریـق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویـب شورای سازمان و رعایـت مقررات مربوط.

  8- انجام امور تولیـدی و بازرگانی (خریـد مواد اولیـه و فروش تولیـدات) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایـت مقررات.

  سازمان دارای شخصیـت و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و به صورت خودگردان و خودکفا اداره می گردد. (طبق اساسنامه)

  کارهای انجام شده سازمان تا ایـن تاریخ:

  1- تاسیـس سازمان.

  2- جمع آوری اطلاعات در مورد بافتهای فرسوده و شناسائی معضلات شهری و انعکاس آن به مقامات ذیـربط و پیـگیـری نیـازهای پروژه در سطح تهران و مشهد.

  3- مطرح نمودن پنج مورد پروژه که به هر طریـق با احیـاء بافت قدیـمی در ارتباط می باشد.  

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------

 • برنامه زمان بندی مداخله ، سازمان بهسازی و نوسازی شهر سبزوار در پروژۀ شهری
  برنامه زمان بندی مداخله ، سازمان بهسازی و نوسازی شهر سبزوار در پروژۀ شهری

  برنامه زمان بندی مداخله ، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار در پروژۀ شهری


  الف) ساماندهی پروژه چهارراه رضوی.

  1- تملک 1037 مترمربع زمیـن سازمان فنی و حرفه ای که بعنوان نقطه اتکاء سازمان در هدفمند نمودن بافت را در بر دارد از طریق شهرداری به شورا ارجاع و در هشتاد و نهمیـن جلسه شورای محترم اسلامی مورد تصویـب قرار گرفت.

  2- تهیـه طرح راهبردی با احتساب زمان انتخاب مشاور 50 روز از تاریـخ تملک.

  3- شروع عملیـات تملک و عقد قرارداد با مالکین همجوار پس از تصویـب طرح راهبردی و ارجاع طرح جهت تصویـب به شورای شهر و کمیـسیـون ماده پنج، مدت زمان یـک ماه.

  4- شروع تملک و عقد قرارداد با مالکین همجوار همزمان با ارجاع به کمیـسیـون ماده پنج انجام می گردد.

  5- تهیـه طرح معماری و انتخاب پیـمانکار پس از تصویـب به مدت یـک ماه.

  6- عملیـات تخریـب از مهر ماه 87 و شروع پروژه.

   

  ب) ساماندهی بافت گلستان و باغ بدیـعی:

  انتخاب مشاور:

  در حال حاضر جهت ساماندهی بافت گلستان و باغ بدیـعی مشاور انتخاب گردیـده است ولی با توجه به ایـنکه تا ماههای اخیـر سازمان فاقد نقدیـنگی بوده است مشاور از واگذاری مطالعات خودداری و در حال حاضر طی شماره های 505/154/86-6/12/86 و 551/154/86-27/12/86 ابلاغ گردیـده است که نسبت به انجام قرارداد اقدام نماید با توجه به جلسه مورخ 2/2/87 هیئت مدیره محترم سازمان و با توجه به درخواست غیـر متعارف مشاور طاش، در حیـن لغو قرارداد و مجدداً با هماهنگی سازمان شهرداریـها و مشاور شاران در هفته جاری سازمان مشغول انتخاب مشاور با برگزاری مناقصه عمومی می باشد.

   

  مکانهای مورد نظر جهت تهیـه طرح:

  1- بافت گلستان.

  2- باغ بدیـعی.

  3- چهارراه رضوی.

  4- قسمتی از خیـابان قاضی زاده.

  شروع عملیـات تهیـه طرح راهبردی 50 روز از تاریـخ 1/3/87.

   

  سطوح مطالعات و تهیـه طرح در کاربرد انتخاب مشاور: 

  1- ارائه طرح راهبردی همراه با طرح توجیـهی اقتصادی.

  2- تهیـه طرح تفصیـلی ویـژه.

  3- طراحی شهری.

  4- طراحی معماری و اجرایـی.

   

  پیـشنهاد:

  با توجه به عمر یـکساله سازمان انجام مراحل مطالعه و محک زدن نقاط مختلف شهر، سازمان بامیـد حق در مرحله مداخله می باشد موارد ذیـل جهت پیـشرفت اهداف سازمان مورد توجه می باشد:

  1- سازمان دارای اساسنامه مستقل است و می بایـست طبق اساسنامه اداره شود.

  2- حمایـت و اعتماد به سازمان از نظر معنوی و مادی در شروع کار واجب است.

  3- تملک کاروانسرای چهارراه رضوی در اسرع وقت توسط شهرداری. (بدون اتلاف وقت)

  ادامه

  -----------------------------------------------------------------------------