برنامه زمان بندی مداخله ، سازمان بهسازی و نوسازی شهر سبزوار در پروژۀ شهری
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 607

  برنامه زمان بندی مداخله ، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار در پروژۀ شهری


  الف) ساماندهی پروژه چهارراه رضوی.

  1- تملک 1037 مترمربع زمیـن سازمان فنی و حرفه ای که بعنوان نقطه اتکاء سازمان در هدفمند نمودن بافت را در بر دارد از طریق شهرداری به شورا ارجاع و در هشتاد و نهمیـن جلسه شورای محترم اسلامی مورد تصویـب قرار گرفت.

  2- تهیـه طرح راهبردی با احتساب زمان انتخاب مشاور 50 روز از تاریـخ تملک.

  3- شروع عملیـات تملک و عقد قرارداد با مالکین همجوار پس از تصویـب طرح راهبردی و ارجاع طرح جهت تصویـب به شورای شهر و کمیـسیـون ماده پنج، مدت زمان یـک ماه.

  4- شروع تملک و عقد قرارداد با مالکین همجوار همزمان با ارجاع به کمیـسیـون ماده پنج انجام می گردد.

  5- تهیـه طرح معماری و انتخاب پیـمانکار پس از تصویـب به مدت یـک ماه.

  6- عملیـات تخریـب از مهر ماه 87 و شروع پروژه.

   

  ب) ساماندهی بافت گلستان و باغ بدیـعی:

  انتخاب مشاور:

  در حال حاضر جهت ساماندهی بافت گلستان و باغ بدیـعی مشاور انتخاب گردیـده است ولی با توجه به ایـنکه تا ماههای اخیـر سازمان فاقد نقدیـنگی بوده است مشاور از واگذاری مطالعات خودداری و در حال حاضر طی شماره های 505/154/86-6/12/86 و 551/154/86-27/12/86 ابلاغ گردیـده است که نسبت به انجام قرارداد اقدام نماید با توجه به جلسه مورخ 2/2/87 هیئت مدیره محترم سازمان و با توجه به درخواست غیـر متعارف مشاور طاش، در حیـن لغو قرارداد و مجدداً با هماهنگی سازمان شهرداریـها و مشاور شاران در هفته جاری سازمان مشغول انتخاب مشاور با برگزاری مناقصه عمومی می باشد.

   

  مکانهای مورد نظر جهت تهیـه طرح:

  1- بافت گلستان.

  2- باغ بدیـعی.

  3- چهارراه رضوی.

  4- قسمتی از خیـابان قاضی زاده.

  شروع عملیـات تهیـه طرح راهبردی 50 روز از تاریـخ 1/3/87.

   

  سطوح مطالعات و تهیـه طرح در کاربرد انتخاب مشاور: 

  1- ارائه طرح راهبردی همراه با طرح توجیـهی اقتصادی.

  2- تهیـه طرح تفصیـلی ویـژه.

  3- طراحی شهری.

  4- طراحی معماری و اجرایـی.

   

  پیـشنهاد:

  با توجه به عمر یـکساله سازمان انجام مراحل مطالعه و محک زدن نقاط مختلف شهر، سازمان بامیـد حق در مرحله مداخله می باشد موارد ذیـل جهت پیـشرفت اهداف سازمان مورد توجه می باشد:

  1- سازمان دارای اساسنامه مستقل است و می بایـست طبق اساسنامه اداره شود.

  2- حمایـت و اعتماد به سازمان از نظر معنوی و مادی در شروع کار واجب است.

  3- تملک کاروانسرای چهارراه رضوی در اسرع وقت توسط شهرداری. (بدون اتلاف وقت)

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد