ارکان سازمان
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 705

  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار از ارکان ذیل تشکیل شده:

  1- شورای سازمان.

  2- هیئت مدیره.

  3- مدیرعامل.

  4- حسابرس

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد