معرفي سازمان
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 21 مهر 1390   بازديدها: 1684

  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهر سبزوار وابسته به شهرداری سبزوار در اجرای قانون شهرداری مواد 84 و 111 و بند پانزده ماده و هفتاد و یک قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 در تاریخ 23/10/84  به پیشنهاد نخستین دوره شورای اسلامی به تصویب وزارت کشور رسیده و در تاریخ 16/9/85 با انتخاب مدیرعامل در شورای سازمان به ریاست جناب آقای مهندس پژمان معاون استانداری (وقت) تاسیس و شروع بکار نموده است.

   

   

   

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد