هفدهمین جلسه ی شورای سازمان بهسازی و نوسازی با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی در سبزوار برگزار شد
    معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 31 فروردین 1395   بازديدها: 1002

    به گزارش روابط عمومی سازمان بهسازی و نوسازی؛ هفدهمین جلسه ی شورای سازمان روز گذشته 30 فروردین ماه، با حضور جناب آقای مهندس علوی مقدم مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و رئیس شورای سازمان، جناب آقای دکتر طالبی شهردار و نایب رئیس شورای سازمان، مهندس نورنهنگ عضو محترم شورای سازمان، مهندس صائمی نسب عضو محترم شورای سازمان، مهندس مرتضی احمدی عضو شورای سازمان، دکتر برزویی مدیرعامل سازمان، آقای علی پاکرویان معاونت مالی اداری و سایر مسئولین محترم در محل دفتر سازمان بهسازی برگزار گردید. در این جلسه مواردی هم چون بودجه ی تلفیقی1395 و تصویب آن، متمم بودجه ی1394 و تصویب آن، برنامه اجرایی سال 1395 و ارائه ی گزارش عملکرد 1394 سازمان... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه اطلس پروژه های اجرایی سازمان بهسازی «آلبوم تصویری» مورد رونمایی قرار گرفت.
    در ادامه ی حضور مهندس علوی مقدم در سبزوار ایشان به همراه چندتن از مسئولین شهری از پروژه های عمرانی سبزوار و سکونتگاه های غیررسمی بازدید به عمل آوردند.