انتشار اولین گاهنامه سازمان بهسازی و نوسازی
  معرفي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  تاريخ: 12 آبان 1392   بازديدها: 686

   به اطلاع می رساند سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در قبال مسئولیت خود نسبت به بافت فرسوده، اقدام به انتشار اولین گاهنامه، با موضوعیت معرفی سازمان و بافت فرسوده نموده است.

  چنانچه رهبر عزیزمان می فرمایند :

   

  ((البته ما باید کارهای  اولویت دار و فوری را مورد اهتمام ویژه  قرار بدهیم، که از جمله‌ی آن‌ها نوسازی بافت‌های فرسوده است.  

  ما مثل بم زیاد داریم .... 

  بعضی از شهرها هستند که اگر خدای ناکرده  یک حادثه‌ی آن طوری پیش بیاید، خساراتش غیرقابل تصور خواهد بود،  

  باید به فکر افتاد، باید به دنبال این‌ها رفت...))

  اطلاعات
  ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد