آغاز به کار دفتر پروژه نوسازی بافت و دسترسی امام زاده شعیب(ع) به کمربندی
    پروژه امامزاده شعيب  تاريخ: 18 دی 1393   بازديدها: 354

    به منظور  رسیدگی و پاسخگویي مراجعين و مسائل پروژه امازاده شعیب (ع) دفتر پروژه نوسازی بافت و دسترسی امام زاده  به کمربندی با مدیریت آقای امیر نویدکیا به طور رسمی تجهیز و در حال گزینش و استقرار نیروی انسانی می باشد. گفتنی است این دفتر در خود بافت به آدرس خیابان طبرسی جنب رستوران ترخون واقع شده است.

    اطلاعات
    ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد